Konduktiv hörselnedsättning

Vad är konduktiv hörselnedsättning?

Vilken del av örat påverkas vid konduktiv hörselnedsättning?

Konduktiv hörselnedsättning orsakas av skador eller hinder i ytterörat eller mellanörat.

Skador på dessa områden förhindrar effektiv överföring av energi från omgivningen till innerörat. Termen ”överföringsförlust” beskriver en försämring av örats förmåga att överföra ljudsignaler till innerörat.

The visible part of the external ear collects sound and directs it into the external auditory canal to the eardrumIn the middle ear, the eardrum is connected to the ossicles which amplify and transmit the vibrations to the inner ear

Om du vill få en bättre förståelse av hur hörseln fungerar kan du gå vidare till artikeln om hörselnedsättning.

Vilka är skillnaderna mellan konduktiv och sensorineural hörselnedsättning?

Till skillnad mot sensorineural hörselnedsättning kan konduktiv hörselnedsättning ofta behandlas. Vid konduktiv hörselnedsättning fungerar innerörat och hörselnerven normalt.

Personer med konduktiv hörselnedsättning har ofta svårt att höra volymen hos vissa ljud, men inte klarheten. Om volymen kan ökas tillräckligt bör dessa personer kunna höra som vanligt.

Vilka olika grader av konduktiv hörselnedsättning finns?

Graden av konduktiv hörselnedsättning beskriver hur allvarlig hörselnedsättningen är. Konduktiv hörselnedsättning har en maximal överföringsförlust, eller volymförlust, på upp till 60 dB HL.

Allvarlighetsgraden faller inom en av tre kategorier i stället för de fem som gäller vid sensorineural hörselnedsättning:

 • mild hörselnedsättning: 26 till 40 dB HL
 • måttlig hörselnedsättning: 41 till 55 dB HL
 • måttlig till svår hörselnedsättning: 56 till 70 dB HL.

Ju längre ned på listan dina resultat är, desto större är hörselnedsättningen och desto mer påverkas din hörselförmåga. Konduktiv hörselnedsättning kan påverka ett öra (unilateralt) eller båda öronen (bilateralt).

Vad betyder kategorierna i vardagen?

 • Mild hörselnedsättning: Många av de svaga dagliga ljuden ligger inom den här nivån och kan missas av någon som har en mild hörselnedsättning. Svaga dagliga ljud kan till exempel vara människor som andas, löv som rasslar, viskningar, ett kylskåp som brummar, en katt som spinner eller vattendroppar. Även om personer med mild hörselnedsättning kan kommunicera väl i tysta omgivningar kan det vid bakgrundsljud vara svårt att höra ord som börjar med vissa konsonanter (”s”, ”f” eller ”th”).
 • Måttlig hörselnedsättning: Personer med måttlig hörselnedsättning har svårare att höra och förstå tal vid normala samtalsnivåer. Det kräver större ansträngning att följa ett samtal och många av orden kan missas eller missförstås även om det inte finns några bakgrundsstörningar. Det kanske inte går att följa ett samtal vid normalt bakgrundsbrus. Andra ljud som kan missas är till exempel skratt, regn som faller eller kaffebryggare.
 • Måttlig till svår hörselnedsättning: Personer med måttlig till svår hörselnedsättning har svårt att förstå tal i de flesta situationer och har ännu större svårigheter i brusiga miljöer. De kan inte tillgodogöra sig ljud från TV eller radio på normala volymer och det krävs högre volym för förståelse. Andra vardagsljud som kan missas är rinnande vatten, väckarklockor, lekande barn, en trafikerad gata, elektrisk tandborste eller tvättmaskin.

Vilka är de vanligaste orsakerna till konduktiv hörselnedsättning?

Orsakerna till konduktiv hörselnedsättning kan innefattar besvär som rör områden: ytterörat och mellanörat.

Ytterörats orsaker till konduktiv hörselnedsättning

Ytterörats orsaker till konduktiv hörselnedsättning kan innefatta:

 • Blockering. Hörselgången är en liten tunnel som leder till mellanörat. Alla blockeringar i hörselgången kan orsaka konduktiv hörselnedsättning. En blockering kan bestå av sammanpressat öronvax eller hinder från föremål som trycks in i hörselgången.
 • Infektion eller sjukdom. En infektion i hörselgången, till exempel på grund av vatten i örat eller exostoser (benutväxter) som blockerar hörselgången.
 • Sjukdomar. Det finns vissa medfödda (från födseln) sjukdomar, till exempel atresi eller bristande utveckling hos hörselgången, som kan orsaka hörselnedsättning. Hörselkanalen kan också ha en förträngning (en onormal avsmalning i hörselgången) som kan vara medfödd eller uppstå senare i livet. Vissa åkommor påverkar också ytterörat och kan vara synliga, och dessa kan också leda till hörselrelaterade problem.

Mellanörats orsaker till konduktiv hörselnedsättning

Mellanörats orsaker till konduktiv hörselnedsättning kan innefatta:

 • Skada på trumhinnan. Hörselnedsättning kan inträffa när trumhinnans rörelser hindras. Det finns många faktorer som orsaka detta. Det kan till exempel handla om hål i trumhinnan, öroninfektion, förtjockning av trumhinnans vävnad, eller obalans hos trycket i mellanörat (för högt eller för lågt).
 • Öroninfektion eller vätskeansamling. En vätskeansamling bakom örat hindrar dels trumhinnan från att röra sig och förminskar även rörelsen hos mellanörats ben. Båda problemen innebär försämrad signalöverföring i mellanörat.
 • Hörselbenen lossnar. Mellanörat har tre hörselben. Alla skador som gör att något av dessa ben lossnar från ett annat kan orsaka hörselnedsättning.
 • Sjukdom eller annan funktionsnedsättning. Flera sjukdomar i mellanörat kan orsaka hörselnedsättning – till exempel godartade tumörer, otoskleros eller kolesteatom-cystor.
 • Problem med örontrumpeten. Örontrumpeten förbinder mellanörat med bakre delen av halsen. Den öppnas och stängs för att hålla rätt tryck i mellanörat och för att låta vätska tömmas ut vid behov. När dina öron ”poppar” är det en sådan öppning som frigör tryck i mellanörat. Om örontrumpeten är blockerad kan tryck och vätska byggas upp i mellanörat.

consulting_clinic_750x400

Vilka är symptomen på konduktiv hörselnedsättning?

Om du har konduktiv hörselnedsättning kan du uppleva ett eller flera av följande symptom:

 • Smärta. Smärta i ett öra eller båda öronen kan tyda på ett problem i örat och kan, beroende på situationen, orsaka hörselnedsättning.
 • Öronen känns igentäppta. Om öronen känns igentäppta eller har för högt tryck som inte kan be utjämnas kan detta tyda på ett problem i mellanörat.
 • Luddigt ljud. Om ljuden du hör låter luddiga eller om du har svårt att höra personer och ljud runtom dig kan du ha en hörselnedsättning.
 • Dränering. All vätska som kommer ut ur örat ska utvärderas, särskilt om den luktar illa eller är missfärgad (gul eller grön eller varig).
 • Ringande i öronen. Detta benämns även tinnitus.
 • Den egna rösten uppfattas som mycket stark. När öronen är igentäppta kan den egna rösten uppfattas som kraftigare och låta onormalt.
 • Din hörsel är bättre på ena örat.

Om du upplever något av dessa symptom bör du boka tid hos din läkare och få hörseln provad av närmaste hörselvårdsspecialist. Innan du bokar en tid kan du också kontrollera din hörsel med ett hörseltest online, som kan ge en indikering på om ytterligare steg ska vidtas.

Kan konduktiv hörselnedsättning behandlas eller är den permanent?

Konduktiv hörselnedsättning kan vara permanent, men i många fall kan den behandlas så att hörseln återgår till normal nivå, eller till den nivå där den var innan den konduktiva hörselnedsättningen uppstod. Vilken behandling som ska sättas in beror på typ och grad av hörselnedsättning.

Vilka behandlingar finns det för konduktiv hörselnedsättning?

Här är några tänkbara behandlingsalternativ för konduktiv hörselnedsättning:

 • Extraktion. Din läkare kan ta bort problem som exempelvis sammanpackat öronvax eller föremål som har hamnat i hörselgången.
 • Medicinering. Antibiotika eller andra mediciner kan användas för att behandla olika typer av öroninfektioner.
 • Kirurgiskt ingrepp. Avvikande tillstånd, tumörer eller vissa sjukdomar kan behandlas kirurgiskt för att reparera skadan. Det kan till exempel handla om att sätta in ett reparationsstycke på trumhinnan för att täcka upp ett hål, eller att ta bort tumörer eller cystor som kolesteatom.
 • Implantat. Diverse implantat kan underlätta vid vissa typer av skador på mellanörat. Om benen i mellanörat har lossnat finns en protes som går under beteckningen TORP (Total Ossicular Replacement Prosthesis). Det finns också benförankrade hörapparater som fungerar som implantat och som kan förbättra situationen vid signalöverföringsförlust.
 • Hörselhjälpmedel. Vid situationer som inte kräver kirurgiska ingrepp kan en konventionell hörapparat hjälpa till att kompensera för signalförlusterna.

Sätt att motverka konduktiv hörselnedsättning

Konduktiv hörselnedsättning kan vara en tillfällig eller permanent hörselnedsättning.

Många av anledningarna till konduktiv hörselnedsättning kanske inte kan förhindras på grund av sådant som står bortom personens kontroll. Oavsett orsaken till hörselnedsättningen finns det dock några saker som kan minimera eller förhindra ytterligare skador på din hörsel.

 • Bär hörselproppar om du badar. För personer som ofta får vatten i öronen eller som har någon skada eller hål på trumhinnorna kommer hörselpropparna att hindra smutsigt vatten från att komma in i örat där det kan orsaka ytterligare problem.
 • Håll koll på din hälsa. Din läkare bör kontrollera alla medicinska tillstånd som kan leda till konduktiv hörselnedsättning. Detta bör innefatta regelbundna hörseltest för att upptäcka eventuella förändringar i hörseln.
 • Skydda öronen med hörselskydd. Kraftiga ljud och buller kan orsaka hörselnedsättning vid deltagande i vissa aktiviteter, till exempel konsertbesök eller prickskytte. Även om sådana aktiviteter oftast inte försämrar den konduktiva hörselnedsättningen kan de orsaka ytterligare sensorineural hörselnedsättning. Det finns många typer av hörselskydd och en audionom kan hjälpa dig hitta det som fungerar bäst för din livsstil.
 • Sänk volymen. När du lyssnar på musik eller andra ljud via radio, streamade tjänster eller från andra ljudenheter är det mycket viktigt att hålla volymen på säkra nivåer. Vissa ljudenheter ger möjlighet att ställa in maximal volym. Om du måste skruva upp musiken högt på grund av bakgrundsbrus kan du prova med andra hörlurar som har bättre brusreducering.
Man sitting on a couch checking his hearing with the online hearing test

Testa din hörsel

Behöver du be personer att upprepa det de precis sade? Behöver du skruva upp TV-volymen?

Med vårt kostnadsfria hörseltest online kan vi ge dig en snabb indikation på om du har en hörselnedsättning. Detta kan vara ett viktigt första steg i att förbättra din hörsel.

A man at a consultation at a hearing care specialist or an audiologist

Kontakta en audionom

Vi kan hjälpa till med att hitta en audionom nära dig som arbetar med Philips HearLink hörapparater.