Hörselhjälpmedel (hörapparater)

En hörapparat är en liten ljudförstärkande enhet som du kan bära inne i örat eller bakom örat. Den hjälper till att göra ljuden tydligare för personer som har hörselnedsättningar. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 5,5 % av världens befolkning har någon form av hörselnedsättning. Det uppskattas också att bara en femtedel av dessa personer gör något åt sin hörselnedsättning och använder hörapparater.

Hur fungerar en hörapparat?

En hörapparat höjer den ljudnivå som kommer in till örat och skickas till hjärnan för bearbetning. En hörapparat består av fem grundkomponenter, och dessa är:

 • en eller två mikrofoner som tar upp/känner av ljud
 • en ljudprocessor som gör talljud tydligare genom att minska mängden störande brus
 • en förstärkare som gör svaga ljud hörbara
 • en liten högtalarenhet som spelar upp det bearbetade ljudet för örat
 • ett laddningsbart batteri eller engångsbatteri.

En hörapparat fungerar enligt en relativt enkel process. Mikrofonerna tar upp ljudet som omvandlas till elektriska signaler och skickas till ljudprocessorn. Ljudet justeras och den rena signalen, dvs. talet, förstärks, medan bruset dämpas. Signalens nivå ökas sedan av förstärkaren och matas fram till örat genom högtalarenheten.

Moderna hörapparater använder digital bearbetning och de mest avancerade använder den senaste tekniken, till exempel artificiell intelligens (AI). Vissa hörapparater har laddningsbara batterier, vilket är enkelt och smidigt eftersom du inte behöver byta eller kasta bort några batterier. Allt fler hörapparater kan också anslutas trådlöst till smarta enheter som mobiltelefoner, musikspelare, datorer och TV-apparater.

Här kan du läsa mer om vetenskapen bakom hörsel och hörselnedsättningar.

Fördelarna med hörapparater

En hörapparat hjälper dig höra både svagt ljud och tal, vilket sannolikt kan hjälpa dig att känna dig mer trygg och bekväm. En hörapparat kan hjälpa dig att:

 • Kommunicera med andra:
  En hörapparat kan förbättra din förmåga att höra och förstå tal. Den anpassas efter den miljö där du befinner dig och gör talet tydligare i bullriga omgivningar samtidigt som brus och störningar reduceras. Den låter dig kommunicera med personer och världen omkring så att du och dina närmaste kan hålla kontakten.

Three women enjoying spending time in an outdoor café and having a conversation without difficulties understanding each other

 • Anslut till världen:
  En hörapparat hjälper dig lyssna till ljuden från världen runtom, även svaga ljud, och livet som pågår. Den hjälper dig också att dra nytta av teknologin omkring dig. Den låter dig ansluta med en smartphone, TV-apparat eller andra enheter så att du kan lyssna på din favoritmusik eller se ett TV-program.

Man sitting on a couch looking on his iPad for Philips HearLink compatibility

 • Anslut till dig själv:
  Bättre hörsel kan ge dig möjlighet att må bättre både mentalt och emotionellt. Hörapparater kan hjälpa dig att känna bättre trygghet och njuta av livet med bättre hörselförmåga.

Husband and wife are hiking in the forest and enjoying the sound of nature helping them to relax

Olika typer av hörapparater

Hörselnedsättningar varierar mellan olika personer, livsstilar och behov. Därför finns också en mängd olika hörapparater som kan skräddarsys efter dina behov. Dessa innefattar:

Hörapparater bakom örat (BTE – Behind the ear)

Den här typen av hörapparat är lätt att hantera och bärs utanpå örat där den passas in tätt bakom ytterörat. Detta är en kraftfull typ av hörapparat som lämpar sig för personer med grav till allvarlig hörselnedsättning. Läs mer om hörapparater bakom örat.

Högtalarenheten i örat (RITE, Receiver in the ear)

Hörapparater av typen RITE (Receiver in the ear) är bland de mest populära och tekniskt avancerade hörselhjälpmedlen på marknaden idag. Högtalarenheten i RITE-hörapparaten sitter inne i hörselgången. Hörapparater av RITE-typ är mindre i storlek och mer diskreta. De lämpar sig för personer med milda till grava hörselnedsättningar.

Hörapparater inne i örat (ITE, In the ear)

Hörapparater av ITE-typ bärs i ytterörat och i hörselgången. Först görs en personanpassad formavgjutning av hörselgången varefter en specialbyggd insats tillverkas specifikt för personen. Det finns många alternativ och utföranden av ITE-hörapparater, inklusive serierna IIC, CIC och ITC.

Osynliga hörapparater i hörselgången (IIC, Invisible-in-canal)

Hörapparater av IIC-typ är framtagna för maximal diskretion. Dessa små hörapparater är avsedda för personer med mild till måttlig hörselnedsättning. De placeras djupt inne i hörselgången där de inte är ivägen i det dagliga livet.

Hörapparater helt inne i hörselgången (CIC, Completely-in-canal)

Hörapparater av typen Completely-In-Canal bärs helt inne i hörselgången och är avsedda för personer med milda till måttliga hörselnedsättningar. Dessa hörapparater har många funktioner och är knappt synliga samtidigt som de förbättrar din hörselförmåga.

Hörapparater i hörselgången (ITC, In-the-canal)

Dessa hörapparater placeras inne i hörselgången och är synliga men diskreta. Den kan justeras individuellt på många sätt så att du får en specialanpassad hörapparat för dina exakta behov och din livsstil.

Vad ska jag tänka på innan jag skaffar hörapparater?

Om du upplever en försämring av din hörsel kan du behöva en hörapparat. Det stora beslutet att börja bära hörapparat och hantera en hörselnedsättning kan innebära en stor livsomställning. Här är några saker att tänka på innan du skaffar hörapparat.

Symptom

Om du börjar känna symptom på hörselnedsättning ska du först fundera på hur hörseln har förändrats och om hörselsvårigheterna uppstår vid några särskilda tillfällen. Var och när känner du av det starkast, och i vilken omgivning har du störst problem att höra? Sådan information kan hjälpa din audionom att skräddarsy dina hörapparater så att de ger exakt det stöd du behöver. Du kan göra vårt hörseltest online som ett första steg och få en indikering på om du verkligen har en hörselnedsättning.

Förväntningar

En hörapparat kompenserar för förluster av ljudkänslighet, den gör ljud och tal tydligare och mer bekvämt för dig i specifika omgivningar, men den kommer inte att ge dig hörseln tillbaka helt och hållet.

Budget

När du besöker en audionom kommer hen att gå igenom de typer av hörapparater som finns på marknaden och försöker hitta en som passar dina hörselbehov och din livsstil. De kommer också att ge dig vägledning om kostnader och erbjuda en hörapparat som fungerar för din hörselsituation och samtidigt passar din budget.

Anpassning till livet med hörapparater

När du har valt den hörapparat som fungerar bäst i förhållande till din hörselnedsättning, dina krav eller din budget så får du den anpassad av din audionom. De ger dig praktiska råd om hur du bär hörapparaten korrekt och hur du använder tillbehören.

Även om hörapparaten kan ge en förbättring ganska omgående behöver du tid att vänja dig vid förstärkningen och känslan av att bära något i och runtom örat. Ju mer du bär din hörapparat i olika omgivningar, desto lättare blir det att få ut mesta möjliga från hörapparaten.

Några veckor eller månader efter att du har börjat använda din nya hörapparat rekommenderar vi att du bokar en uppföljningstid hos din audionom. Du kan då ställa alla frågor som kan ha uppstått. Din audionom kan dessutom kontrollera att både du och ditt öra har anpassat sig efter den nya hörapparaten och justera den för bästa hörselupplevelse.

Ta reda på dina alternativ

Rätt typ och utförande av hörapparat för dig är beroende av många faktorer. Det kan ha att göra med graden av hörselnedsättning, dina preferenser, din livsstil eller utseenderelaterade frågor. Läs mer om hörapparater och se vad som finns tillgängligt för dig.

Hjälp och råd

Om du vill kontrollera din hörsel kan du ta vårt hörseltest online och om du söker personlig support finns en audionom som kan hjälpa dig med råd om din hörsel och de alternativ som finns.