Sensorineural hörselnedsättning

Vad är sensorineural hörselnedsättning?

Sensorineural hörselnedsättning inträffar när innerörat eller hörselnerven har skadats eller inte klarar att bearbeta ljud på avsett sätt. Den här typen av hörselnedsättning kan vara förvärvad eller ärftlig och kan påverka personer i alla åldrar.

Innerörat och hörselnerven ska skicka en högupplöst signal till hjärnan för bearbetning. Om innerörat är skadat försämras ljudets upplösning och det blir inte bara tystare utan även mindre exakt. Det kan också leda till försämrad tolerans för starkare ljud så att sådana ljud snabbt upplevs som obehagliga.

The inner ear has two parts, one is the cochlea which converts the sound vibrations into electrical impulses

Om du vill få en bättre förståelse av hur hörseln fungerar kan du gå vidare till artikeln om hörselnedsättning.

Graderna av sensorineural hörselnedsättning

Graden av sensorineural hörselnedsättning är en beskrivning av allvarlighetsgraden hos den hörselnedsättning som du kan ha. Allvarlighetsgraden faller inom en av fem kategorier:

 • mild hörselnedsättning: 26 till 40 dB HL
 • måttlig hörselnedsättning: 41 till 55 dB HL
 • måttlig till allvarlig hörselnedsättning: 56 till 70 dB HL
 • svår till grav hörselnedsättning: 71 till 90 dB HL
 • grav hörselnedsättning: 91 till 100 % dB HL.

Ju högre nivå, desto större är hörselnedsättningen och desto mer kommer din hörselförmåga att påverkas.

Vad betyder kategorierna i vardagen?

 • Mild hörselnedsättning: Många av de svaga dagliga ljuden ligger inom den här nivån och kan missas av någon som har en mild hörselnedsättning. Svaga dagliga ljud kan till exempel vara människor som andas, löv som rasslar, viskningar, ett kylskåp som brummar, en katt som spinner eller vattendroppar. Även om personer med mild hörselnedsättning kan kommunicera väl i tysta omgivningar kan det vid bakgrundsljud vara svårt att höra ord som börjar med vissa konsonanter (”s”, ”f” eller ”th”).
 • Måttlig hörselnedsättning: Personer med måttlig hörselnedsättning har svårare att höra och förstå tal vid normala samtalsnivåer. Det kräver större ansträngning att följa ett samtal och många av orden kan missas eller missförstås även om det inte finns några bakgrundsstörningar. Det kanske inte går att följa ett samtal vid normalt bakgrundsbrus. Andra ljud som kan missas är till exempel skratt, regn som faller eller kaffebryggare.
 • Måttlig till svår hörselnedsättning: Personer med måttlig till svår hörselnedsättning har svårt att förstå tal i de flesta situationer och har ännu större svårigheter i brusiga miljöer. De kan inte tillgodogöra sig ljud från TV eller radio på normala volymer och det krävs högre volym för förståelse. Andra vardagsljud som kan missas är rinnande vatten, väckarklockor, lekande barn, en trafikerad gata, elektrisk tandborste eller tvättmaskin.
 • Svår hörselnedsättning: Personer med den här hörselnedsättningen har svårt med de flesta samtal på normala och måttligt ljudstarka nivåer. Tal med kraftig volym kan förstås så länge som det inte finns något störande bakgrundsbrus. Andra vardagsljud som kan missas är till exempel dörrklockor eller telefonsignaler, trafikbrus, dammsugare, toalettspolning, personer som arbetar eller diverse kontorsljud.
 • Grav hörselnedsättning: Personer med den här hörselnedsättningen kan bara höra kraftiga ljud, till exempel en gräsklippare, en motorcykel, en ambulanssiren eller en cementblandare. Tal på normala nivåer uppfattas inte och även om någon höjer rösten och ropar kan det vara svårt att höra eller förstå personen. Personer med grav hörselnedsättning är ofta kandidater till hörselimplantat eller kan förlita sig på teckenspråk eller läppläsning som hjälp att förstå språket.

Vilka är symptomen på sensorineural hörselnedsättning?

Om du har en sensorineural hörselnedsättning kan du uppleva ett eller flera av följande:

 • du kan ha problem att förstå eller höra tal när det finns bakgrundsbrus (till exempel på en restaurang eller ett kafé)
 • du upplever att andra mumlar eller att ljud låter luddiga
 • andra kan säga att TV-ljudet är för högt
 • du kanske hör ringande i öronen
 • du inser att du ofta måste be andra upprepa det de har sagt
 • du har problem att förstå andra personer över telefonen
 • andra upptäcker att du inte hör så bra.

Om du upplever något av dessa symptom bör du få hörseln provad hos en hörselvårdsspecialist. Innan du bokar en tid kan du kontrollera din hörsel med ett hörseltest online.

Vad orsakar sensorineural hörselnedsättning?

Sensorineural hörselnedsättning kan inträffa av flera anledningar. De vanligaste orsakerna till sensorineural hörselnedsättning är förvärvade.

Vad betyder förvärvad hörselnedsättning?

Förvärvad hörselnedsättning är en hörselnedsättning som inträffar efter födelsen och under livet.

Orsakerna till sensorineural hörselnedsättning kan innefatta:

 • Presbyakusi eller åldersrelaterad hörselnedsättning. Den här hörselnedsättningen sker gradvis över tiden när vi blir äldre. Eftersom förändringen sker gradvis kan det ta längre tid att känna igen hörselnedsättningen.
 • Bullerframkallad hörselnedsättning. Buller som hörs eller spelas upp på höga ljudnivåer, kan skada dina öron. Beroende på ljudintensiteten och den tid som du utsätts för ljudet kan tillfällig eller permanent skada uppstå på hörseln. Vissa orsaker till bullerrelaterade hörselnedsättningar är livekonserter, lyssnande på musik på hög volym med hörlurar, jakt/prickskytte, motordrivna verktyg eller motordriven utrustning, motorcyklar/snöskotrar eller arbete på bullriga platser (byggarbetsplatser, kafé/restaurang).
 • Personskada. Huvudskada eller ljudrelaterad skada kan orsaka permanent hörselnedsättning. Huvudskador kan uppstå vid alla olyckor som innefattar slag mot huvudet (t.ex. bilolycka, cykelolycka, fall osv.). Ljudrelaterade personskador orsakas av alltför kraftiga ljud på hög volym, till exempel en explosion. Permanenta ljudrelaterade personskador kan innefatta fysiska skador på innerörat såväl som hörselnedsättning orsakad av buller.
 • Plötslig sensorineural hörselnedsättning. Plötslig sensorineural hörselnedsättning är en kategori av hörselnedsättningar som uppstår oväntat – till exempel om en person vaknar med hörselnedsättning. Vissa orsaker är kända, till exempel virusinfektion, andra sjukdomar eller personskada, men ibland finns ingen uppenbar orsak.
 • Hälsofaktorer. Flera hälsofaktorer kan öka sannolikheten för hörselnedsättning. Dessa faktorer kan innefatta diabetes, övervikt, rökning eller högt blodtryck.

Vilka andra orsaker finns till sensorineural hörselnedsättning?

Sensorineural hörselnedsättning kan också ha ärftliga eller andra orsaker.
Dessa kan innefatta:

 • Genetiska funktionsnedsättningar. Många funktionsnedsättningar kan påverka hörseln (t.ex. Waardenburgs syndrom, Ushers syndrom).
 • Ärftlighet. Hörselnedsättning kan vara ärftlig. Det är en god idé att kontrollera din hörsel regelbundet om hörselnedsättningar har förekommit tidigare inom din släkt.
 • Medfödda nedsättningar. Medfödd innebär att något finns redan från födseln. Barn kan födas med genetiska, ärftliga eller andra medicinskt relaterade orsaker till hörselnedsättningar, till exempel deformationer i örat.

A hearing care professional showing different options of hearing aids during a consultation to an interested customer

Sätt att behandla sensorineural hörselnedsättning

De vanligaste sätten att behandla permanent sensorineural hörselnedsättning är att använda hörapparater. Dessa är små elektroniska enheter som bärs bakom eller i örat och de förstärker ljudet så att det blir kraftigare och mer exakt. De programmeras efter din specifika hörselnedsättning och ger varje person ett individualiserat ljud.

Om du vill veta mer om olika hörapparater och alternativ kan du läsa den här artikeln om hörapparater. Din hörselvårdsspecialist kan hjälpa dig att välja den bästa hörapparaten för dina behov.

Det finns även cochleaimplantat som kan användas vid sensorineural hörselnedsättning. Cochleaimplantat leder fram ljudet till hjärnan genom elektrisk stimulering av hörselnerven med små elektriska impulser.

Implantatet fästs i cochlea (hörselsnäckan i innerörat) och en magnet fästs i skallbenet bakom örat. Det finns även en extern mottagare och hörapparat. Detta är tillvalsutrustning för personer som har mer omfattande hörselnedsättning och inte har någon, eller mycket liten, hjälp från konventionella hörapparater.

Hur kan man förhindra sensorineural hörselnedsättning?

Sensorineural hörselnedsättning kan försämras med tiden. Om din hörselnedsättning är ärftlig kommer den att vara svårare att undvika. Vi kan dock göra flera saker som kan minska risken för hörselnedsättning eller förhindra ytterligare skador på vår hörsel:

 • Skydda öronen med hörselskydd. Kraftigt ljud och buller kan orsaka hörselnedsättning. Om du gör det till vana att alltid bära hörselskydd när du deltar i bullriga aktiviteter, till exempel konserter, prickskytte, motorcykelkörning, biltävlingar osv. reducerar du ljudet till säkrare nivå. Det finns många typer av hörselskydd, till exempel öronproppar och öronmuffar. En audionom kan beskriva alternativen och hjälpa dig hitta det hörselskydd som fungerar bäst för din livsstil.
 • Sänk volymen. När du lyssnar på musik eller andra ljud via radio, strömmande tjänster eller från andra ljudenheter är det viktigt att hålla volymen på säkra nivåer. Vissa ljudenheter ger möjlighet att ställa in maximal volym. Om du måste skruva upp musiken högt på grund av bakgrundsbrus kan du prova med andra hörlurar som har bättre brusreducering.
 • Gör hörseltest regelbundet så att du upptäcker eventuell hörselnedsättning eller förändringar. Ett hörseltest online kan vara ett smidigt sätt att upptäcka förändringar i din hörsel och det kan ge en indikation på om du behöver beställa tid för ett heltäckande hörseltest.
 • Kontrollera din medicinering. Vissa mediciner kan eventuellt vara skadliga för din hörsel. Dessa kallas ototoxiska mediciner. Om du tar sådana läkemedel är det viktigt att du kontrollerar din hörsel regelbundet och ser upp med eventuella ändringar. Tala om möjligt med din läkare om alternativ som inte är ototoxiska.
Man sitting on a couch checking his hearing with the online hearing test

Testa din hörsel

Behöver du be personer att upprepa det de precis sade? Behöver du skruva upp TV-volymen?

Med vårt kostnadsfria hörseltest online kan vi ge dig en snabb indikation på om du har en hörselnedsättning. Detta kan vara ett viktigt första steg i att förbättra din hörsel.

A man at a consultation at a hearing care specialist or an audiologist

Kontakta en audionom

Vi kan hjälpa till med att hitta en audionom nära dig som arbetar med Philips HearLink hörapparater.