Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?
Woman on a phone wearing Philips HearLink rechargeable hearing aids

Międzynarodowa gwarancja Philips Hearing Solutions

Międzynarodowa gwarancja

Aparaty słuchowe Philips HearLink są objęte międzynarodową gwarancją producenta na okres co najmniej 24 miesięcy. Twój protetyk słuchu może zapewnić dodatkową gwarancję. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z protetykiem słuchu lub z Obsługą klienta Philips Hearing Solutions. Międzynarodowa gwarancja obejmuje defekty materiałowe i wady wykonania samego urządzenia, nie dotyczy natomiast części zamiennych, takich jak baterie/akumulatory, dźwiękowody, słuchawki, nasadki/wkładki, filtry przeciwwoskowinowe itp. Gwarancja NIE obejmuje zniszczenia, uszkodzenia lub niewłaściwego funkcjonowania spowodowanego nieprawidłowym użyciem lub konserwacją, zaniedbaniem, nadużyciem, wypadkiem, manipulacją przez nieuprawnione osoby, narażeniem na warunki korozyjne, zmianami w uchu użytkownika, a także uszkodzeń spowodowanych obcymi przedmiotami, podłączonymi urządzeniami lub niewłaściwym dopasowaniem przez protetyka.

Gwarancja nie narusza żadnych praw, które mogą mieć zastosowanie na mocy przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych w kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Twój Protetyk Słuchu może ustalić zakres gwarancji przekraczający niniejszą ograniczoną gwarancję.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu.

Jeśli potrzebujesz serwisu

Dostarcz aparat do swojego protetyka słuchu, który może mieć możliwość rozwiązania drobnych problemów i zmiany ustawień na miejscu. Twój protetyk słuchu może Ci pomóc w uzyskaniu u producenta serwisu gwarancyjnego. Twój protetyk słuchu może za swoje usługi pobrać opłatę nie objętą gwarancją producenta. W razie potrzeby możesz także skontaktować się z Obsługą klienta Philips Hearing Solutions.

Pytania i odpowiedzi