Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?
Grandfather with Philips HearLink hearing aids and his daughter celebrate his granddaughter's birthday with cake, balloons and gifts.

Om Philips Hearing Solutions

I mer än 125 år har Philips förbättrat människors liv genom ständiga banbrytande innovationer. Philips satsar kraftigt på att uppfylla ambitionen att skapa meningsfull innovation som har betydelse för människor. Vi har därför en helhetssyn på människors hälsa och de anpassningar som ibland måste göras. Inom ramen för detta erbjuder vi lösningar, från en hälsosam livsstil och förebyggande åtgärder till noggrann diagnos, behandling och vård tills allt börjar på nytt med hälsosam livsstil. Philips har starkt fotfäste och är ett betrott varumärke i hälsovårdssektorn, både på yrkes- och konsumentnivå. I och med detta har vi en unik position att utveckla innovativa hälsolösningar för konsumentsektorn.

philips_hearing_solutions_cycle_graphic_c_sw_750x400

En audionom använder ett otoskop för att se in i en patients hörselgång

Hos Philips Hearing Solutions är vi starkt engagerade i att göra skillnad i människors liv genom att leverera innovativa kommunikationslösningar inom hälsovårdssegmentet. Med hörapparater från Philips HearLink strävar vi efter att lyfta hörselhälsovården till nästa nivå. Vi erbjuder moderna och spännande lösningar som ger fördelar till både yrkespersoner och de personer som lever med hörselnedsättning. Hos Philips Hearing Solutions menar vi att: det alltid finns ett sätt att göra livet lite bättre.

Philips Hearing Solutions är ett företag som drivs av Demant. Mer information om Demant finns på webbplatsen demant.com.

An aerial-view image of a road that sits between the forest and the ocean beach. A small car is parked to the side of the road.

Hållbarhet hos Philips Hearing Solutions

För att minska den totala miljöpåverkan gör vi vår produkter och förpackningar grönare i enlighet med Philips EcoDesign-krav, vilket innebär att vi:

  • använder 100 % FSC-certifierade papper och mer än 50 % återvunnen plast i förpackningen till våra hörapparater och laddare
  • skiftar från PVC till mer miljövänlig plast
  • att vi optimerar energieffektiviteten i laddningssystemet för våra laddbara hörapparater till 2024.

Det är bara början på resan mot en grönare planet. Att hålla vårt varumärkeslöfte att leverera den innovation som betyder något för dig och vår planet.