A group of five adults and seniors, including a man and woman wearing Philips HearLink hearing aids sit on a couch playing Jenga together on a large coffee table

Guide till hörseltermer

Lär dig mer om ord och fraser som har att göra med hörapparater

Att ha nedsatt hörsel eller att leva med någon som har hörselnedsättning kan vara utmanande och terminologin kan ibland vara förbryllande. Artiklarna i den här guiden har som syfte att hjälpa dig navigera runt i en värld av hörselhjälpmedel och förstå betydelsen av uttrycken. Vi hoppas att guiden ska underlätta när du behöver utforska dina alternativ eller när du ska tala med en audionom eller hörselvårdsspecialist.