Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?

Şimdi işitme duyunuzu kontrol etmenize yardımcı olalım!

Test yaklaşık beş dakika sürecek. Profesyonel bir işitme testinin yerine geçmek için tasarlanmamıştır, ancak bir işitme uzmanına başvurmanız gerekip gerekmediğini gösterebilir.

Daha doğru bir sonuç için çevrimiçi işitme testine hazır olun
  • Sessiz bir yerde oturun

  • Kulaklık tak

  • Ses seviyenizi% 50 olarak ayarlayın