Συχνές ερωτήσεις

Με τη βοήθεια των παρακάτω φίλτρων βρείτε τις απαντήσεις ευκολότερα

Εάν δεν βρίσκετε λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε ή στο FAQ ή στον οδηγό χρήστη του ακουστικού σας βοηθήματος, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον ακοοπροθετιστή σας.

Hi there
It seems you are visiting this website from the United States. Would you like to navigate to the United States' website instead?